Kdo jsme

 
Jsme společnost S & Ř, CH KOVO. Sídlo naší firmy se nachází v obci Chroustovice v Pardubickém kraji. Předmětem naší činnosti je řezání, vysekávání a ohýbání plechu, zámečnická výroba a práškové lakování. Vyrábíme také odsavače par pro panelové domy.
 
 
 
 
 
 
 

O nás

 
 
Trvalým tokem investic jsme postupně změnili historický areál bývalého zámeckého statku na průmyslovou provozovnu, nabízející komplexní služby v oboru kovovýroby a truhlářství.

Naším cílem je stálá modernizace budov i strojního vybavení tak, aby byly schopné obstát i v současném rychlém vývoji techniky, automatizace a požadavků trhu.
 

 
 
Společnost S & Ř, CH KOVO, s.r.o. vznikla v roce 1993 z bývalé přidružené výroby Zemědělského družstva Chroustovice. Převzala tehdejší výrobu odsavačů par a dodávky pro Karosa a.s. Všechny výrobní prostory byly tehdy v pronajatých budovách.
Počáteční stav pracovníků byl 12 dělníků, mistr, účetní a dva členové vedení. První rok samostatné činnosti skončil obratem ve výši 20 mil Kč, kterého jsme dosáhli s 20 zaměstnanci. Ještě v tomto roce jsme koupili na splátky první budovu. V dalších letech na ní byly provedeny opravy a následná rekonstrukce, takže jsme získali provozovnu s veškerým potřebným zázemím.
V roce 1994 se nám dařilo nakupovat na splátky pohledávky od restituentů zemědělského družstva. Těmi jsme platili, s kratší dobou splatnosti, budovy a zařízení, které jsme již měli od družstva nakoupeny a později i další objekty. To nám umožnilo určitý rozsah investic, které bychom si jinak nemohli dovolit. V roce 1996 jsme vydražili objekt bývalých dílen a skladu zemědělského družstva a od pozemkového fondu získali příslušné pozemky. Objekt jsme kompletně opravili a ve stávajícím skladu zřídili lakovnu s odmašťovnou. Provoz větší práškové lakovny byl zahájen v prosinci roku 2001.


Souběžně s rekonstrukcí hlavního objektu byl k hlavní budově přistavěn sklad plechů a polotovarů a po jeho dokončení byla opuštěna poslední pronajatá provozovna. Na počátku roku 2002 byl změněn záměr vybavení dalším CNC strojem a místo uvažovaného programovatelného děrovače byl na konci roku instalován Laserový pálicí stroj Bystronic Bysprint 3015 o výkonu 2200 W, který zpracovával plechy až do síly 10 mm. CNC vysekávací stroj byl pořízen v roce 2003. Byl to vysekávací stroj Euromac. První ohraňovací lis HOL 080 byl pořízen v roce 2004. V témže roce byla pořízena budova bývalého chléva a sýpky, ze které byly rekonstrukcí získány skladové prostory, zámečnická dílna, obrobna a vstupní objekt s jídelnou. Ze sýpky v patře budovy vznikla administrativa. Tyto prostory byly uvedeny do provozu v roce 2006.

To už znovu vybavení, ani budovy nestačily pro uspokojení poptávky. Z toho vyplynula potřeba pořízení dalšího laseru a prostory pro něj. Další investice byla do výrobní haly se záměrem umístit v ní oba laserové stroje. Hala byla stavebně dokončena v lednu 2007 a současně byl pořízen laser Byspeed 4020, který zpracovává plechy až do tloušťky 20 mm v extra kvalitě a 25 mm v běžné kvalitě řezu. Vzhledem k příznivé cenové nabídce na laserový stroj byl souběžně pořízen CNC ohýbací stroj Schröder. V průběhu prvního pololetí roku 2007 byla hala uvedena do zkušebního provozu a strojní vybavení bylo doplněno o malý ohraňovací lis Cone 900.
Výkon dvou pálicích center vyžadoval posílení dalších pracovišť. To vedlo k pořízení čističe Lissmac, který čistí díly do 12 mm tloušťky od okují a dalších ohraňovacích strojů. V té době mělo pracoviště ohraňování pět strojů od tahové síly 20 t a délky ohybu 0,8 m do tahové síly 320 t s délkou ohybu 4m. Tím byl pokryt celý sortiment ohýbaných dílů od drobných z tenkého plechu, až po těžké díly z plechu do 20 mm tloušťky.
Kapacita ohýbacích pracovišť vzrostla natolik, že bylo možné pořídit další laser. Získání dotace umožnilo instalovat laser Prima Power s výkonem paprsku 4 kW včetně manipulátoru, který programově zakládá plech a odebírá hotové díly. S ním byly pořízeny další dva ohraňovací lisy, takže jejich počet stoupl na sedm.

Tak, jak pokračovala transformace bývalého zemědělského družstva, jsme pořizovali další budovy v areálu. To nám umožnilo přestavět bývalou stodolu na novou lakovací linku pro práškové lakování, kterou projde výrobek o největších rozměrech 0,8 x 1,5 x 6m. Linka je vybavena nanášecím boxem s roboty pro plošné díly a se samočištěním. To umožňuje vysoký výkon a rychlou reakci na změnu barevného odstínu.
Následně byl pořízen objekt bývalých garáží. Rekonstrukcí a přístavbou za přispění získané dotace z EU v něm vznikla svařovna vybavená jeřábem s výrobní plochou 1700 m2. Do ní byla přemístěna všechna ruční svářečská pracoviště. Mimo zůstala jen pracoviště pro svařování hliníku a nerezových dílců, která vyžadují prostředí s větší čistotou.

 
 
 
V roce 2015 byl pořízen celý sousední areál bývalé stavební firmy. V areálu byla jedna z budov zařízená jako truhlárna. Naše činnost se tím rozšířila o Truhlářství.
Během dvou dalších let byla doplněna strojní výbava, takže od roku 2018 se jedná o komplexní zpracování dřeva.
Pásová kmenová pila může řezat kmeny do průměru 700 mm a délky 9 m.
Plynová sušárna má kapacitu ………
Obráběcí stroje na dřevo jsou zastoupeny jak klasickými, tak i pětiosou CNC frézou.
Montážní prostory mají rozměry, ve kterých se dají montovat sestavy až do šířky 4m a výšky 3,5 m.
Objekt má i prostor pro ruční nátěry a jejich sušení.
Všechny odpady jsou zpracovány dvěma briketovacími lisy na palivo, kterým je vytápěn jeden z objektů areálu. Přebytek briket a dřevo, které se nezpracuje na obalový nebo manipulační materiál, nabízíme veřejnosti.

Kapacitě výroby přestal stačit stávající expediční sklad. V roce 2016 byla zahájena jeho novostavba, která propojila budovu svařovny s montáží a lakovnou. Ty do té doby neměly spojení, kryté proti povětrnostním podmínkám. Budova byla dokončena na konci roku 2018.
Úplnému zakrytí manipulačních cest brání pouze budova v centru jižní řady budov. Její vnitřní konstrukce neumožňuje zřídit dostatečně širokou vnitřní komunikaci. Budovu jsme pořídili v roce 2015 a využili jako kanceláře přípravy výroby a expedice. Naši zákazníci i dopravci vyřídí své požadavky na jednom místě.
Ve zbytku budovy jsou sociální zařízení zaměstnanců a ubytovny.

Stáří prvního laseru Bysprint 3015 si i přes jeho stále dobrou spolehlivost vyžádalo pořízení modernějšího stroje. V roce 2018 to byl Bystronic Bystar Fiber s výkonem v paprsku 6 kW a manipulátorem. Laser Bysprint 3015 byl uložen a nabízen případným zájemcům, kteří potřebují levný stroj pro zahájení činnosti.

Pro obsluhu nových strojů, které jsou využívány na 2 až 3 směny, se rychle rozrostl stav pracovníků. Současně se zvedly nároky na znalosti v dělnické profesi požadavkem na znalost práce s PC a znalost výkresové dokumentace. Obsluha CNC strojů totiž vyžaduje samostatnost v rozhodování při plnění pracovních úkolů, aby se plně využila výkonná technika. Vzhledem k nízké fluktuaci se měnil kádr pracovníků v kvalifikovaných profesích poměrně málo a pracovníci tím získali mnoho technologických zkušeností, které dávají záruku kvalitních a levných výrobků. Většina pracovníků, kteří nastoupili při založení firmy, zde pracuje dodnes.

V současné době má společnost více než 100 pracovníků, z toho je šest mistrů, kteří současně pracují ve výrobě, dva provozní technici, tři programátoři CNC strojů, dvě účetní a dva členové vedení. Skladba pracovníků se s instalací laseru a dalších CNC strojů změnila ve prospěch pracovníků s vyšší kvalifikací.
Stále hledáme pracovníky pro obsluhu a programování CNC strojů, které máme v úmyslu častěji zařazovat do linek kovovýroby i truhlářství.